Seminar 2021 | Aspekter ved talentudvikling

Her på siden kan du se eller gense indlæggene fra TALENT-DK seminaret 2021 med temaet:  Aspekter ved talentudvikling.

Indlægsvideoer 👇🏻

Uddannelse af kunstnere til en samtid - Uddannelse og improvisation - talentudvikling uden facit v. Henrik Sveidahl

Rektor Henrik Sveidahl fra Rytmisk Musikkonservatorium åbnede årets talentseminar og talte om:
Talentudvikling uden facit
- for dem, som ikke kan lade være
- musikeren som medborger – på et freelance arbejdsmarked
- studerende, som bærer kunstartens fremtid på deres skuldre
- et musikliv, hvor vilkårene løbende ændrer sig
- have viden, som skal til for at kunne realisere visioner og projekter

Download Henrik Sveidahls præsentation her (PDF)

Stress i performancekulturer v. Helle Hedegård Hein

Dagens første hovedindlæg stod forsker Helle Hedegård Hein for. Helle delte indsigter fra sin seneste forskning om stress i perfomancekulturer. Hun fortalte blandt andet om, hvordan man som leder bør være opmærksom på, at stress kan udløses af andet end udbrændthed, som måske er den mest gængse opfattelse. 

I sit indlæg introducerer Helle Hedegård Hein sin Cocktailmodel og dens tre bestanddele: Opgavens karakter, individets karakter og konteksten, som i den rigtige kombination kan skabe mening og engagement, og i den forkerte kombination kan skabe meningstab og stress. 

Du kan downloade Helle Hedegård Heins præsentation her (PDF)

Talentudvikling i undervisning v. Ellen Smidt-Nielsen, ATU Øst

Afdelingschef for Akademiet for Talentfulde Unge Øst, Ellen Smidt-Nielsen, fortæller i sit indlæg om ATU's bestræbelser på, og vision om, at gøre talentudvikling til en integreret del af alle ungdomsuddannelser. Udover at fortælle om ATU's arbejde, brugte Ellen også sit indlæg til at gøre seminarets deltagere klogere på hvilket teoretisk grundlag, ATU's talentforståelse hviler på. 

Download Ellen Smidt-Nielsens præsentation her (PDF)

De oversete talenter v. Carsten Lassen, direktør i Specialisterne

Direktør for Specialisterne Carsten Lassen fortalte om organisationens arbejde med, at bygge bro mellem neurodivergente mennesker, og et arbejdsmarked, der skriger på kompetent arbejdskraft til komplekse opgaver. Han kom ind på hvordan arbejdsmarkedets måde at rekruttere på, i mange tilfælde er uhensigtsmæssigt i forhold til at tiltrække neurodivergenerende medarbejdere.

Foruden en velment bredside til arbejdsmarkedets konservative rekrutteringskultur, kom Carsten Lassen også ind på hvordan coaching, assement og træning kan hjælpe neurodivergente mennesker til at få lettere ved at fungere, både professionelt og socialt, på arbejdspladsen.

Du kan downloade Carsten Lassens præsentation her (PDF)

Talent er udgangspunktet - En samtale og fælles refleksion om talent og talentudvikling mellem mellem Erik Veje Rasmussen og Professor Tim Frederiksen

”Talent er udgangspunktet” var et nyt format, vi havde på programmet til årets seminar. ”Talent er udgangspunktet” er en samtale mellem to markante talentudviklere fra hver deres performancekultur. I denne omgang var det de to performancekulturer; eliteidrætten og kunstens verden, og de blev repræsenteret af hhv. Erik Veje Rasmussen (tidligere landsholdsspiller og ligatræner) og professor Tim Frederiksen (tidligere stjerne-bratschist og nu professor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium).  

Forud for seminaret havde deltagerne modtaget to forproducerede interviewvideoer med de to herrer, som vi anbefaler at man ser, før man giver sig i kast med selve samtalen. De to interviewfilm giver dig et indblik i to store personligheder, der begge har været meget store talenter på deres respektive felter – og siden fungeret som særdeles gode talentudviklere. De to interviews sætter også rammen for den samtale, der vil foregå på scenen på seminaret, hvor både markante forskelle og ligheder i de to herrers tilgang til talent og talentudvikling kommer til udtryk.

De to videointerviews kan ses nedenfor, og helt nederst er samtalen fra seminaret.