Identifikation af talent?

Ønsket om især at give børn og unge optimale rammer og betingelser for udvikling af potentiale og talent er generelt fremherskende i det danske samfund. Samtidig er ønsket om at identificere talenter, så man rettidigt kan sætte ind med relevant stimulerende tilbud, et emne, der er meget i fokus - og som håndteres på utroligt mange forskellige måder, hvis det overhovedet sker systematisk. 

 

Til dette års TALENT-DK heldagsseminar blev der sat refleksion og diskussion igang af fem interessante indlægsholdere. Vi håber, at alle efter seminaret har opnået ny viden og kan tage diskussionerne med i egen praksis med henblik på yderligere at kvalificere indsatsen for udvikling og forløsning af potentiale og talent. 

 

Se præsentationerne fra de forskellige indlægsholdere her:

 

1. Claus Buhl, PhD, forfatter, Buhl Global

Åbningsindlæg - pdf

2. Rune Dall Jensen, PhD-studerende, Aarhus Universitet

"Kirurgisk talentidentifikation blandt medicinstuderende - pdf"

3. Jørgen C. Friis & Martin Hammershøj Olesen, e-stimate

"Talentidentifikation via profil- og testværktøjer - pdf"

4. Torben Snekkestad, adjunkt, Rytmisk Musikkonservatorium

"Optagelsesprøver - identifikation af talent? - pdf"

5. Ole Kyed, psykolog, cand.pæd.psyk.

"Identifikation og håndtering af store talenter i uddannelsessystemet - pdf"