Potentiale og talent

Program (pdf)

"Hvad skal vi lede efter, når fremtidens high performers skal spottes?" (pdf)
(Sandeep Sander, SEO SanderMan Pte. Ltd. Singapore)

"Fra talent til præstation. Samspillet mellem ydre og indre faktorer" (pdf)
(Nikolaj Lunøe, Cand.psyk. og Partner af Capability)

“Talentzonen” – om generelle og fagspecifikke talentkompetencer" (pdf)
(Lene Rikke Bresson, Forfatter & Leder af forfatterlinjen Dansk Talent Akademi)

”Making the best even better" (pdf) 
(Per Øystein Hansen, Ph.d., Norges Idrettshøgskole)