Ledelse af talent

Program (pdf)

"Talent" (pdf)
(Anne Vang, uddannelsesdirektør på Niels Brock)

"Ledelse af talent på DTU" (pdf)
(Anders Bjarklev, rektor på DTU)

"Ledelse og autenticitet" (pdf)
(Helle Winther, lektor, ph.h., NEXS)

"Ledelse af talent i et (elite)dannelsesperspektiv" (pdf)
(Kenneth Aggerholm, post.doc.)

"Refleksion" (pdf)
(Christian Engell, VINDERMENTALITET)