Ledelse af talent

Program (pdf)

"Talent" (pdf)
(Anne Vang, uddannelsesdirektør på Niels Brock)

"Ledelse af talent på DTU" (pdf)
(Anders Bjarklev, rektor på DTU)

"Ledelse og autenticitet" (pdf)
(Helle Winther, lektor, ph.h., NEXS)

"Ledelse af talent i et (elite)dannelsesperspektiv" (pdf)
(Kenneth Aggerholm, post.doc.)

"Refleksion" (pdf)
(Christian Engell, VINDERMENTALITET)

Ledelse af talent

Film fra TALENT-DK seminaret i 2013
Tilrettelæggelse:
 
Kirstine Kuntz, kommunikationskonsulent i Team Copenhagen
Leif Chr. Mikkelsen, direktør i Team Copenhagen og ansvarlig for TALENT-DK 

Produktion: 
Michael Rosenløv, Dff (fotograf)
Keld Nielsen (interview, klip og lyd).
Se filmen (vimeo)