Lektor Anne Essenbæk Toftbjerg - Ledelse af Generation Z

En ny generation, generation Z, træder i disse år ind på det danske arbejdsmarked. Lektor v. CPH Business Anne Essenbæk Toftbjerg har forsket i, hvad ledere skal være opmærksomme på, i forhold til at tiltrække, motivere og fastholde Generation Z. 

Autenticitet, kommunikation og anderkendelse er blot nogle af de ting den nye generation efterspørger hosderes ledere. Men er denne generation en flok forkælede egoister, der kun er "loyal overfor egen udvikling", eller er der masser af guld at hente, hvis Z'erne bliver ledet rigtigt? Se med og bliv klogere.

Du kan hente Lektor Anne Essenbæk Toftbjergs oplæg her (PDF)

Sportschef for Dansk Svømmeunion Lars Green Bach og seniorkonsulent Leo Smith fra Talents Unlimited - Anvendelse af Kognitive Tests i Talentarbejdet

Sportschef Lars Green Bach fortæller blandt andet, om Dansk Svømmeunions arbejde med at transformere sig fra en individbaseret kultur, til en kultur med et større fokus på udvikling af kultur og miljø. I denne proces har Dansk Svømmeunion gjort brug af konsulenthuset Talents Unlimited. Seniorkonsulent Leo Smith gør os klogere på, hvordan organisationer med fordel kan udfordre en traditionel forståelse af talent-begrebet, og i stedet arbejde med "talent-iscenesættelse". 

Du kan hente Lars Green Bachs oplæg her (PDF)

Du kan hente Leo Smiths oplæg her (PDF)

Professor Morten Zeuthen - Close the Door Behind You

Hvad kan erhvervsliv, eliteidræt og forskningsverdenen lære af øvningsstrategier fra konservatoriet? En hel del faktisk. 
Inspirationsmødet d. 22.04.2020 blev gæstet af professor Morten Zeuthen, cellistunderviser ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Morten Zeuthen arbejder til dagligt med nogle af Danmark og Europas største cellisttalenter, og har gennem mange års undervisning udviklet en strategi for indøvning. Han tager de talentfulde cellister med igennem 3 forskellige øverum: laboratoriet, træningslokalet og koncertsalen. Det spændende oplæg blev givet via et livestream, da arrangementet ikke kunne afholdes som normalt grundet COVID-19-lockdown. I videoen kan du både se Morten Zeuthens oplæg samt den efterfølgende Q&A. 
Regibemærkning: I de første 5 minutter af Morten Zeuthens oplæg, vil nogle måske opleve en svag hyletone. Denne forsvinder efter de første 5 minutter.

Du kan hente Morten Zeuthens oplæg her (PDF)