Partnere fra kunstens og kulturens verden

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C
72 26 72 26 
dkdm.dk

Eva Hess-Thaysen
eva-hess.thaysen@dkdm.dk