Partnere fra erhverslivet

Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
Københavns Rådhus
1599 København V
33 66 33 66 
kk.dk/artikel/Børne-og-ungdomsforvaltningen

Konsulent Claus Poulsen
claupo@buf.kk.dk

Holstebro Kommune

Rådhuset
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
holstebro.dk

Elite- og talentkonsulent Gitte Sejer Skoubo
gitte.sejer.skoubo@holstebro.dk

Fritidschef Henrik Zacho
henrik.schou.zacho@holstebro.dk


No Zebra
Åboulevarden 3, 2 sal
8000 Aarhus C
8618 3218
nozebra.dk

CEO Jesper Holm Joensen
jesper@nozebra.dk


Nykredit
Kalvebod Brygge 47
1780 København V
70 10 90 00
nykredit.dk

Underdirektør Arne Sørensen
as@nykredit.dk


People Test Systems A/S
Aldersrogade 8
2100 København Ø
8833 0000
2787 6080
peopletestsystems.com


Helene Hoppe Revald
hho@peopletestsystems.com

 

TDC Group
Teglholmsgade 1
2450 København SV
tdcgroup.com