Arbejder din organisation med talent?

Arbejder din organisation med talent?

Styrk din organisations arbejde med identifikation, udvikling og forløsning af talent - bliv en del af et af Danmarks mest spændende og fagligt udbytterige vidensnetværk om talentarbejde

Bliv partner i TALENT-DK

Hvad er TALENT-DK?

TALENT-DK er et vidensnetværk om talentudvikling, som har til formål at tilvejebringe og formidle viden, erfaring og inspiration om udvikling af talenter.


Netværkets partnere repræsenterer fire forskellige performancekulturer, der alle er overbeviste om værdien i at arbejde i grænselandet mellem andre udviklingskulturer.

De fire performancekulturer er:

TALENT-DK er startet op på initiativ af eliteidrætsfonden Team Copenhagen, som i det daglige er sekretariat for netværket.

 Vision 

  • TALENT-DK skal være et udviklende og banebrydende netværk, der formidler viden og erfaringer om talentudvikling.
  • TALENT-DK vil danne platform for tværkulturel talentudvikling via udveksling af kompetencer og fremskaffelse af ny viden.
  • TALENT-DK skal være platform for udvikling af uddannelse om talentudvikling.
  • TALENT-DK skal medvirke til, at partnerne løbende udvikler deres talentarbejde.
Helen Dalsgaard

Summen af alle de indtryk, der har været, både på inspirationsaftener, årlige seminarer samt alle de netværksrelationer, der er opstået sideløbende, har samlet set gjort en stor forskel.

Helen Dalsgaard Funktionschef, Nykredit

Netværksaktiviteter

 

 Netværket afholder tre forskellige typer møder i løbet af et år:

  • 1-2 partnermøder - hvor der evalueres og drøftes, hvad der skal ske fremad
  • 3-4 inspirationsmøder - hvor partnerne bliver præsenteret for fagligt stof, ny viden og væsentlige erfaringer, som både bliver kommenteret og diskuteret; ligger typisk fra 17 til 21
  • 1 heldags seminar - hvor et større tema bliver sat i perspektiv gennem interessante indlæg, den årlige seminarfilm, networking – og en herlig debat i løbet af dagen; ligger typisk i begyndelsen af november

 

 

Partnerne er typisk organisationer, som gennem deres partnerskab i TALENT-DK, søger viden og inspiration til arbejdet med talent og som eventuelt også vil udveksle viden og egne erfaringer med talentarbejde. I få særtilfælde har TALENT-DK også indgået individuelle partnerskaber med særdeles engagerede talentarbejdere.

Helen Dalsgaard

Summen af alle de indtryk, der har været, både på inspirationsaftener, årlige seminarer samt alle de netværksrelationer, der er opstået sideløbende, har samlet set gjort en stor forskel.

Helen Dalsgaard Funktionschef, Nykredit
Mogens Halken

Jeg er ret vild med at få forelagt forskning om, hvordan man lykkes med at spotte talenter, udvikle dem og sende dem videre.

Mogens Halken Sanginspektør, Sankt Annæ Gymnasium
"Tøv ikke med at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller er interesseret blive partner i TALENT-DK"
Leif Chr. Mikkelsen Projektleder for TALENT-DK

Nuværende partnere i TALENT-DK

Se indhold fra vores seneste arrangement | Seminar 2019: "Talent og transitioner"

Seminar 2019 | Talent og transitioner

Seminar 2019 | Talent og transitioner

Se eller gense indlæggene fra seminaret 2019 med temaet: Talent og transitioner.

Se video og hent materiale her