Hvad er TALENT-DK?

TALENT-DK er et vidensnetværk om talentudvikling, som har til formål at tilvejebringe og formidle viden, erfaring og inspiration om udvikling af talenter.

Netværkets partnere repræsenterer fire forskellige performancekulturer, der alle er overbeviste om værdien i at arbejde i grænselandet mellem andre udviklingskulturer.

De fire kulturer er: Erhvervslivet, kunstens verden, forskning/uddannelse og eliteidræt.

TALENT-DK er startet op på initiativ af eliteidrætsfonden Team Copenhagen, som i det daglige er sekretariat for netværket.

Mission

TALENT-DK er et vidensnetværk, der skal forsyne sine netværkspartnere med inspiration og viden om talentudvikling til motivation og gavn for kvaliteten i partnernes respektive arbejde med identifikation, udvikling og forløsning af talenter.

Vision

 • TALENT-DK skal være et udviklende og banebrydende netværk, der formidler viden og erfaringer om talentudvikling.
 • TALENT-DK vil danne platform for tværkulturel talentudvikling via udveksling af kompetencer og fremskaffelse af ny viden.
 • TALENT-DK skal være platform for udvikling af uddannelse om talentudvikling.
 • TALENT-DK skal medvirke til, at partnerne løbende udvikler deres talentarbejde.

Målsætning

TALENT-DK skal være et dynamisk vidensnetværk, der gennem sine aktiviteter giver sine medlemmer

 • løbende tilgang til viden om talentudvikling fra de forskellige kulturer
 • adgang til tværkulturel talentudvikling med relevante samarbejdspartnere
 • adgang til TALENT-DKs uddannelsesaktiviteter
 • et proaktivt image overfor potentielle medarbejdere (forskere, kunstnere, udøvere).

Partnerskab i TALENT-DK

TALENT-DK´s partnere repræsenterer fire forskellige performancekulturer:

 • Erhvervsliv (incl. den offentlige sektor)
 • Kunst
 • Forskning og uddannelse
 • Eliteidræt

(- hvis der er områder, der ikke kan passes ind i en af de fire ovenstående kategorier, er man dog stadig velkommen).

Netværket er naturligvis åbent for nye partnere, der har mod på at lade sig inspirere, udfordre og provokere af både de mange nye impulser, som fremkommer ved de forskellige arrangementer, samt af de øvrige, engagerede partneres deltagere.

 

Netværket afholder tre forskellige typer møder i løbet af et år:

 • 1-2 partnermøder - hvor der evalueres og drøftes, hvad der skal ske fremad
 • 3-5 inspirationsmøder - hvor partnerne bliver præsenteret for fagligt stof, ny viden og væsentlige erfaringer, som både bliver kommenteret og diskuteret; ligger typisk fra 17 til 21
 • 1 heldags seminar - hvor et større tema bliver sat i perspektiv gennem interessante indlæg, den årlige seminarfilm, networking – og en herlig debat i løbet af dagen; ligger typisk i begyndelsen af november

Partnerne er typisk organisationer, som gennem deres partnerskab i TALENT-DK vil bidrage til udvikling og udveksling af viden om talentudvikling samt åbent videregive egne erfaringer med talentarbejde. I få særtilfælde har TALENT-DK også indgået individuelle partnerskaber med særdeles engagerede talentarbejdere.

"Har du spørgsmål eller ønsker du at blive en del af netværket, kontakt mig venligst."
Leif Chr. Mikkelsen Projektleder for TALENT-DK