Kommende arrangementer i TALENT-DK 👇

Næste arrangement i 2022 - Inspirationsmøde | Tirsdag den 11. oktober kl. 17:00 – 21:00

”Lyst, vilje og forståelse til at uddanne sig – og udfolde sit individuelle potentiale og talent”

Når vi taler om talentudvikling i forskellige henseender, drejer det sig ofte om almendannelse sideløbende med special-uddannelse.

 Da vi i august så statistikkerne over optag på professionshøjskolerne, blev vi beklemte, da vi følte, at læreruddannelsen, som er essentiel for identifikation, udvikling og til dels forløsning af børn og unges potentiale og talent, står i en meget sårbar position. Og hermed er mange sider af det danske samfund på sigt truet.

Det er lykkedes os at få Stefan Hermann, der er rektor på Kbh. Professionshøjskole, til at komme og give sin mening om grundskolens betydning og kapacitet i forhold til at give danske børn lyst, vilje og forståelse til at uddanne sig – ja, udfolde deres individuelle potentiale og talent.

Herudover har Lene Tanggaard, som er rektor på Designskolen i Kolding, sagt ja til også at komme og bidrage med synspunkter om betydningen af velfærdsuddannelsernes status samt forskellene på deres profil; kombineret med en opfordring til, at der tænkes i almendannelse, omsorg, etik, mening og fællesskaber.

Uagtet hvilken performancekultur, man repræsenterer, kan indlæggene og den naturligt affødte debat give enhver deltager i mødet stimulation og inspiration til løbende fundamental refleksion over kvaliteten af det talentudviklende arbejde, man er forbundet med.

 

Mødet foregår i kantinen på HNG, Gyldenløvesgade 15 - tirsdag den 11. oktober kl. 17:00 – 21:00.

Sidste frist for tilmelding er mandag den 3. oktober

 

Med venlig hilsen

 

Leif Chr. Mikkelsen
Projektchef for TALENT-DK

M: lcm@TALENT-DK.dk 

Seneste arrangement | Seminar 2021 - Aspekter ved talentudvikling