Kommende arrangementerTirsdag den 15. september kl. 17 - 21 ”Forløsning af store talenters potentiale” 

Indlægsholder: Teaterinstruktør Peter Langdal
Sted: HNG´s kantine, Gyldenløvesgade 15, stuen

Når en teaterforestilling er instrueret af Peter Langdal, får man skuespillere, der forløser og udfolder deres fulde potentiale.

Derfor er vi meget glade for at kunne invitere til inspirationsmøde, hvor Peter vil indvi os i hvilke observationer og overvejelser, han gør sig, når han vælger, hvordan han metodisk og didaktisk leder processen med de mange forskellige talenter, som han arbejder med.

Der vil som tidligere også være plads til at stille Peter spørgsmål på baggrund af de indskydelser, der dukker op under hans indlæg.

Tilmelding senest mandag d. 30. august til hb@teamcopenhagen.dk  

Onsdag den 23. september kl. 17 - 21 ”Jeg – et talent”
Indlægsholdere: TBA
Sted: Nykredit, Kalvebod Brygge 47

 

Mandag den 2. november kl. 09 – 16 Seminar – tema er stadig under bearbejdning
Sted: Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5

Afholdte arrangementer 2020

Lektor Anne Essenbæk Toftbjerg - Ledelse af Generation Z

En ny generation, generation Z, træder i disse år ind på det danske arbejdsmarked. Lektor v. CPH Business Anne Essenbæk Toftbjerg har forsket i, hvad ledere skal være opmærksomme på, i forhold til at tiltrække, motivere og fastholde Generation Z. 

Autenticitet, kommunikation og anderkendelse er blot nogle af de ting den nye generation efterspørger hos deres ledere. Men er denne generation en flok forkælede egoister, der kun er "loyal overfor egen udvikling", eller er der masser af guld at hente, hvis Z'erne bliver ledet rigtigt? Se med og bliv klogere.

Du kan hente Lektor Anne Essenbæk Toftbjergs oplæg her (PDF)

Sportschef for Dansk Svømmeunion Lars Green Bach og seniorkonsulent Leo Smith fra Talents Unlimited - Anvendelse af Kognitive Tests i Talentarbejdet

Sportschef Lars Green Bach fortæller blandt andet, om Dansk Svømmeunions arbejde med at transformere sig fra en individbaseret kultur, til en kultur med et større fokus på udvikling af kultur og miljø. I denne proces har Dansk Svømmeunion gjort brug af konsulenthuset Talents Unlimited. Seniorkonsulent Leo Smith gør os klogere på, hvordan organisationer med fordel kan udfordre en traditionel forståelse af talent-begrebet, og i stedet arbejde med "talent-iscenesættelse". 

Du kan hente Lars Green Bachs oplæg her (PDF)

Du kan hente Leo Smiths oplæg her (PDF)

Professor Morten Zeuthen - Close the Door Behind You

Hvad kan erhvervsliv, eliteidræt og forskningsverdenen lære af øvningsstrategier fra konservatoriet? En hel del faktisk. 
Inspirationsmødet d. 22.04.2020 blev gæstet af professor Morten Zeuthen, cellistunderviser ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Morten Zeuthen arbejder til dagligt med nogle af Danmark og Europas største cellisttalenter, og har gennem mange års undervisning udviklet en strategi for indøvning. Han tager de talentfulde cellister med igennem 3 forskellige øverum: laboratoriet, træningslokalet og koncertsalen. Det spændende oplæg blev givet via et livestream, da arrangementet ikke kunne afholdes som normalt grundet COVID-19-lockdown. I videoen kan du både se Morten Zeuthens oplæg samt den efterfølgende Q&A. 
Regibemærkning: I de første 5 minutter af Morten Zeuthens oplæg, vil nogle måske opleve en svag hyletone. Denne forsvinder efter de første 5 minutter.

Du kan hente Morten Zeuthens oplæg her (PDF)