TALENT-DK seminar 2017

Årets heldags seminar. TEMA: ”Identifikation af talent?”. 

Ønsket om især at give børn og unge optimale betingelser for udvikling af potentiale og talent er generelt fremherskende i det danske samfund. Samtidig er ønsket om at identificere talenter, så man rettidigt kan sætte ind med relevant stimulerende tilbud.

Med årets seminar ønsker vi en dag, hvor spændende indlægsholdere åbent kan sætte gang i refleksion og diskussion, så vi alle efter seminaret både har fået ny viden med os samt er i gang med at vurdere dilemmaer i egen praksis med henblik på yderligere kvalitet i indsatsen for udvikling og forløsning af potentiale og talent.

Målgruppe: Talentansvarlige og -udviklere

Tid: Tirsdag den 7. Nov. kl. 09.00 - 16.00

Sted: Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV.